Browse Source

feat: add more languages (#773)

adds Icelandic (is), Romanian (ro), Dutch (nl-be) and Swedish (sv-se)
pull/775/head
Henrique Dias 3 years ago
committed by GitHub
parent
commit
c0575a68ee
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
 1. 2
    .tx/config
 2. 4
    frontend/src/components/settings/Languages.vue
 3. 6
    frontend/src/i18n/en.json
 4. 20
    frontend/src/i18n/es.json
 5. 19
    frontend/src/i18n/index.js
 6. 236
    frontend/src/i18n/nl-be.json
 7. 236
    frontend/src/i18n/sv-se.json

2
.tx/config

@ -1,6 +1,6 @@
[main]
host = https://www.transifex.com
lang_map = pt_BR: pt-br, zh_CN: zh-cn, zh_HK: zh-hk, zh_TW: zh-tw
lang_map = pt_BR: pt-br, zh_CN: zh-cn, zh_HK: zh-hk, zh_TW: zh-tw, nl_BE: nl-be, sv_SE: sv-se
[file-browser.file-browser]
file_filter = frontend/src/i18n/<lang>.json

4
frontend/src/components/settings/Languages.vue

@ -5,13 +5,17 @@
<option value="en">{{ $t('languages.en') }}</option>
<option value="es">{{ $t('languages.es') }}</option>
<option value="fr">{{ $t('languages.fr') }}</option>
<option value="is">{{ $t('languages.is') }}</option>
<option value="it">{{ $t('languages.it') }}</option>
<option value="ja">{{ $t('languages.ja') }}</option>
<option value="ko">{{ $t('languages.ko') }}</option>
<option value="nl-be">{{ $t('languages.nlBE') }}</option>
<option value="pl">{{ $t('languages.pl') }}</option>
<option value="pt-br">{{ $t('languages.ptBR') }}</option>
<option value="pt">{{ $t('languages.pt') }}</option>
<option value="ro">{{ $t('languages.ro') }}</option>
<option value="ru">{{ $t('languages.ru') }}</option>
<option value="sv-se">{{ $t('languages.svSE') }}</option>
<option value="zh-cn">{{ $t('languages.zhCN') }}</option>
<option value="zh-tw">{{ $t('languages.zhTW') }}</option>
</select>

6
frontend/src/i18n/en.json

@ -209,6 +209,7 @@
"languages": {
"ar": "العربية",
"en": "English",
"is": "Icelandic",
"it": "Italiano",
"fr": "Français",
"pt": "Português",
@ -220,7 +221,10 @@
"de": "Deutsch",
"ru": "Русский",
"pl": "Polski",
"ko": "한국어"
"ko": "한국어",
"nlBE": "Dutch (Belgium)",
"ro": "Romanian",
"svSE": "Swedish (Sweden)"
},
"time": {
"unit": "Time Unit",

20
frontend/src/i18n/es.json

@ -38,7 +38,7 @@
"linkCopied": "¡Link copiado!"
},
"errors": {
"forbidden": "You don't have permissions to access this.",
"forbidden": "No tienes los permisos necesarios para acceder.",
"internal": "La verdad es que algo ha ido mal.",
"notFound": "No se puede acceder a este lugar."
},
@ -82,7 +82,7 @@
"loginInstead": "Usuario ya existente",
"passwordsDontMatch": "Las contraseñas no coinciden",
"usernameTaken": "Nombre usuario no disponible",
"signup": "Signup",
"signup": "Registrate",
"username": "Usuario",
"wrongCredentials": "Usuario y/o contraseña incorrectos"
},
@ -120,11 +120,11 @@
},
"settings": {
"instanceName": "Nombre de la instancia",
"brandingDirectoryPath": "Branding directory path",
"brandingDirectoryPath": "Ruta de la carpeta de personalizacion de marca",
"documentation": "documentación",
"branding": "Branding",
"branding": "Marca",
"disableExternalLinks": "Deshabilitar enlaces externos (excepto documentación)",
"brandingHelp": "You can costumize how your File Browser instance looks and feels by changing its name, replacing the logo, adding custom styles and even disable external links to GitHub.\nFor more information about custom branding, please check out the {0}.",
"brandingHelp": "Tú puedes personalizar como se ve tu instancia de FileBrowser cambiándole el nombre, reemplazando ellogo, agregar estilos personalizados e incluso deshabilitando loslinks externos que apuntan hacia GitHub. \nPara mayor información acerca de personalización de marca, por favor revisa el {0}.",
"admin": "Admin",
"administrator": "Administrador",
"allowCommands": "Ejecutar comandos",
@ -165,7 +165,7 @@
"users": "Usuarios",
"globalRules": "This is a global set of allow and disallow rules. They apply to every user. You can define specific rules on each user's settings to override this ones.",
"allowSignup": "Permitir registro de usuarios",
"createUserDir": "Auto create user home dir while adding new user",
"createUserDir": "Crea automaticamente una carpeta de inicio cuando se agrega un usuario",
"insertRegex": "Introducir expresión regular",
"insertPath": "Introduce la ruta",
"userUpdated": "¡Usuario actualizado!",
@ -185,8 +185,8 @@
},
"sidebar": {
"help": "Ayuda",
"login": "Login",
"signup": "Signup",
"login": "Iniciar sesión",
"signup": "Registrate",
"logout": "Cerrar sesión",
"myFiles": "Mis archivos",
"newFile": "Nuevo archivo",
@ -203,8 +203,8 @@
"types": "Tipos",
"video": "Vídeo",
"search": "Buscar...",
"typeToSearch": "Type to search...",
"pressToSearch": "Press enter to search..."
"typeToSearch": "Escribe para realizar una busqueda...",
"pressToSearch": "Presiona enter para buscar..."
},
"languages": {
"ar": "العربية",

19
frontend/src/i18n/index.js

@ -6,13 +6,17 @@ import de from './de.json'
import en from './en.json'
import es from './es.json'
import fr from './fr.json'
import is from './is.json'
import it from './it.json'
import ja from './ja.json'
import pl from './pl.json'
import ko from './ko.json'
import nlBE from './nl-be.json'
import pl from './pl.json'
import pt from './pt.json'
import ptBR from './pt-br.json'
import ro from './ro.json'
import ru from './ru.json'
import svSE from './sv-se.json'
import zhCN from './zh-cn.json'
import zhTW from './zh-tw.json'
@ -21,6 +25,12 @@ Vue.use(VueI18n)
export function detectLocale () {
let locale = (navigator.language || navigator.browserLangugae).toLowerCase()
switch (true) {
case /^ar.*/i.test(locale):
locale = 'ar'
break
case /^es.*/i.test(locale):
locale = 'es'
break
case /^en.*/i.test(locale):
locale = 'en'
break
@ -48,9 +58,6 @@ export function detectLocale () {
case /^zh.*/i.test(locale):
locale = 'zh-cn'
break
case /^es.*/i.test(locale):
locale = 'es'
break
case /^de.*/i.test(locale):
locale = 'de'
break
@ -79,13 +86,17 @@ const i18n = new VueI18n({
'en': en,
'es': es,
'fr': fr,
'is': is,
'it': it,
'ja': ja,
'ko': ko,
'nl-be': nlBE,
'pl': pl,
'pt-br': ptBR,
'pt': pt,
'ru': ru,
'ro': ro,
'sv-se': svSE,
'zh-cn': zhCN,
'zh-tw': zhTW
}

236
frontend/src/i18n/nl-be.json

@ -0,0 +1,236 @@
{
"permanent": "Permanent",
"buttons": {
"shell": "Open shell",
"cancel": "Annuleren",
"close": "Sluiten",
"copy": "Kopiëren",
"copyFile": "Bestand kopiëren",
"copyToClipboard": "Kopiëren naar klembord",
"create": "Aanmaken",
"delete": "Verwijderen",
"download": "Downloaden",
"info": "Info",
"more": "Meer",
"move": "Verplaatsen",
"moveFile": "Verplaats bestand",
"new": "Nieuw",
"next": "Volgende",
"ok": "OK",
"replace": "Vervangen",
"previous": "Vorige",
"rename": "Hernoemen",
"reportIssue": "Fout rapporteren",
"save": "Opslaan",
"search": "Zoeken",
"select": "Selecteren",
"share": "Delen",
"publish": "Publiceren",
"selectMultiple": "Meerdere selecteren",
"schedule": "Plannen",
"switchView": "Beeld wisselen",
"toggleSidebar": "Zijbalk tonen",
"update": "Updaten",
"upload": "Uploaden",
"permalink": "Maak permanente link"
},
"success": {
"linkCopied": "Link gekopieerd!"
},
"errors": {
"forbidden": "U hebt geen rechten om hier toegang toe te krijgen.",
"internal": "Er ging iets mis.",
"notFound": "Deze locatie kan niet worden bereikt."
},
"files": {
"folders": "Mappen",
"files": "Bestanden",
"body": "Body",
"clear": "Wissen",
"closePreview": "Voorvertoon sluiten",
"home": "Home",
"lastModified": "Laatst bewerkt",
"loading": "Laden...",
"lonely": "Het is hier wat leeg...",
"metadata": "Metadata",
"multipleSelectionEnabled": "Meerdere items selecteren ingeschakeld",
"name": "Naam",
"size": "Grootte",
"sortByName": "Sorteren op naam",
"sortBySize": "Sorteren op grootte",
"sortByLastModified": "Sorteren op laatst bewerkt"
},
"help": {
"click": "selecteer bestand of map",
"ctrl": {
"click": "selecteer meerdere bestanden of mappen",
"f": "opent zoeken",
"s": "sla een bestand op of download de map waar u bent"
},
"del": "verwijder geselecteerde items",
"doubleClick": "open een bestand of map",
"esc": "Wis selectie en/of sluit de prompt",
"f1": "deze informatie",
"f2": "bestand herbenoemen",
"help": "Help"
},
"login": {
"password": "Wachtwoord",
"passwordConfirm": "Wachtwoordbevestiging ",
"submit": "Log in",
"createAnAccount": "Account aanmaken",
"loginInstead": "Heeft al een account",
"passwordsDontMatch": "Wachtwoorden komen niet overeen",
"usernameTaken": "Gebruikersnaam reeds in gebruik",
"signup": "Registeren",
"username": "Gebruikersnaam",
"wrongCredentials": "Verkeerde inloggegevens"
},
"prompts": {
"copy": "Kopiëren",
"copyMessage": "Kies een locatie om uw bestanden te kopiëren: ",
"currentlyNavigating": "Momenteel zoeken op: ",
"deleteMessageMultiple": "Weet u zeker dat u {count} bestand(en) wil verwijderen?",
"deleteMessageSingle": "Weet u zeker dat u dit bestand/map wil verwijderen?",
"deleteTitle": "Bestanden verwijderen",
"displayName": "Weergavenaam: ",
"download": "Bestanden downloaden",
"downloadMessage": "Kies het vermat dat u wilt downloaden. ",
"error": "Er ging iets fout",
"fileInfo": "Bestandinformatie",
"filesSelected": "{count} geselecteerde bestanden",
"lastModified": "Laatst Bewerkt",
"move": "Verplaatsen",
"moveMessage": "Kies een nieuwe locatie voor je bestand(en)/map(pen)",
"newDir": "Nieuwe map",
"newDirMessage": "Schrijf de naam van de nieuwe map",
"newFile": "Nieuw bestand",
"newFileMessage": "Schrijf de naam van het nieuwe bestand",
"numberDirs": "Aantal mappen",
"numberFiles": "Aantal bestanden",
"replace": "Vervangen",
"replaceMessage": "Een van de bestanden die u probeert te uploaden, geeft conflicten i.v.m. de naamgeving. Wilt u de bestaande bestanden vervangen?\n",
"rename": "Hernoemen",
"renameMessage": "Voer een nieuwe naam in voor",
"show": "Tonen",
"size": "Grootte",
"schedule": "Plannen",
"scheduleMessage": "Kies een datum en tijd om de publicatie van dit bericht in te plannen.",
"newArchetype": "Maak een nieuw bericht op basis van een archetype. Uw bestand wordt aangemaakt in de inhoudsmap."
},
"settings": {
"instanceName": "Instantienaam",
"brandingDirectoryPath": "Branding directory path",
"documentation": "Documentatie",
"branding": "Branding",
"disableExternalLinks": "Schakel externe links uit (behalve documentatie)",
"brandingHelp": "U kunt de looks en feels hoe File Browser wordt getoond wijzigen door de naam aan te passen, het logo te vervangen, een aangepast stylesheet toe te voegen en/of de externe links naar GitHub uit te schakelen.\nVoor meer informatie over custom branding, bekijk {0}.",
"admin": "Admin",
"administrator": "Administrator",
"allowCommands": "Commando's uitvoeren",
"allowEdit": "Bestanden of mappen aanpassen, hernoemen of verwijderen",
"allowNew": "Nieuwe bestanden of mappen aanmaken",
"allowPublish": "Publiceer nieuwe berichten en pagina's",
"avoidChanges": "(laat leeg om wijzigingen te voorkomen)",
"changePassword": "Wijzig Wachtwoord",
"commandRunner": "Command runner",
"commandRunnerHelp": "Hier kunt u opdrachten instellen die worden uitgevoerd in de benoemde gebeurtenissen. U moet er één per regel schrijven. De omgevingsvariabelen {0} en {1} zijn beschikbaar, zijnde {0} relatief ten opzichte van {1}. Raadpleeg {2} voor meer informatie over deze functie en de beschikbare omgevingsvariabelen.",
"commandsUpdated": "Commando's bijgewerkt!",
"customStylesheet": "Aangepast Stylesheet",
"examples": "Voorbeelden",
"globalSettings": "Algemene Instellingen",
"language": "Taal",
"lockPassword": "Voorkom dat de gebruiker het wachtwoord wijzigt",
"newPassword": "Uw nieuw wachtwoord",
"newPasswordConfirm": "Bevestig uw nieuw wachtwoord",
"newUser": "Nieuwe gebruiker",
"password": "Wachtwoord",
"passwordUpdated": "Wachtwoord bijgewerkt!",
"permissions": "Permissies",
"permissionsHelp": "U kunt de gebruiker instellen als beheerder of de machtigingen afzonderlijk kiezen. Als u \"Beheerder\" selecteert, worden alle andere opties automatisch gecontroleerd. Het beheer van gebruikers blijft een privilege van een beheerder.\n",
"profileSettings": "Profielinstellingen",
"ruleExample1": "voorkomt de toegang tot elk puntbestand (zoals .git, .gitignore) in elke map.\n",
"ruleExample2": "blokkeert de toegang tot het bestand met de naam Caddyfile in de hoofdmap van het bereik.",
"rules": "Regels",
"rulesHelp": "Hier kunt u een reeks regels voor toestaan en niet toestaan voor deze specifieke gebruiker definiëren. De geblokkeerde bestanden verschijnen niet in de lijsten en zijn niet toegankelijk voor de gebruiker. We ondersteunen regex en paden relatief ten opzichte van het bereik van gebruikers. \n",
"scope": "Scope",
"settingsUpdated": "Instellingen bijgewerkt!",
"user": "Gebruiker",
"userCommands": "Commando's",
"userCommandsHelp": "Een lijst met beschikbare commando's voor de gebruiker gescheiden door spaties. Voorbeeld: \n",
"userCreated": "Gebruiker aangemaakt!",
"userDeleted": "Gebruiker verwijderd!",
"userManagement": "Gebruikersbeheer",
"username": "Gebruikersnaam",
"users": "Gebruikers",
"globalRules": "Dit is een algemene reeks toegestane en niet toegestane regels. Ze zijn van toepassing op elke gebruiker. U kunt specifieke regels voor de instellingen van elke gebruiker definiëren om deze te overschrijven.",
"allowSignup": "Sta gebruikers toe om zich te registreren",
"createUserDir": "Maak automatisch een thuismap aan wanneer een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt",
"insertRegex": "Regex expressie invoeren",
"insertPath": "Voeg een pad toe",
"userUpdated": "Gebruiker bijgewerkt!",
"userDefaults": "Standaardinstellingen gebruiker",
"defaultUserDescription": "Dit zijn de standaardinstellingen voor nieuwe gebruikers.",
"executeOnShell": "Uitvoeren in de shell",
"executeOnShellDescription": "File Browser voert de opdrachten standaard uit door hun binaire bestanden rechtstreeks op te roepen. Als u ze in plaats daarvan wilt uitvoeren op een shell (zoals Bash of PowerShell), kunt u dit hier definiëren met de vereiste argumenten en vlaggen. Indien ingesteld, wordt de opdracht die u uitvoert, toegevoegd als een argument. Dit is van toepassing op zowel gebruikersopdrachten als event hooks.",
"perm": {
"create": "Bestanden en mappen aanmaken",
"delete": "Bestanden en mappen verwijderen",
"download": "Downloaden",
"modify": "Bestanden aanpassen",
"execute": "Commando's uitvoeren",
"rename": "Bestanden of mappen hernoemen of verplaatsen",
"share": "Bestanden delen"
}
},
"sidebar": {
"help": "Help",
"login": "Log in",
"signup": "Registeren",
"logout": "Uitloggen",
"myFiles": "Mijn bestanden",
"newFile": "Nieuw bestand",
"newFolder": "Nieuwe map",
"settings": "Instellingen",
"siteSettings": "Site-instellingen",
"hugoNew": "Hugo nieuw",
"preview": "Voorbeeld"
},
"search": {
"images": "Afbeeldingen",
"music": "Muziek",
"pdf": "PDF",
"types": "Types",
"video": "Video",
"search": "Zoeken...",
"typeToSearch": "Typ om te zoeken...",
"pressToSearch": "Druk op enter om te zoeken..."
},
"languages": {
"ar": "Arabisch",
"en": "Engels",
"it": "Italiaans",
"fr": "Frans",
"pt": "Portugees",
"ptBR": "Portugees (Brazilië)",
"ja": "Japans",
"zhCN": "Chinees (vereenvoudigd)",
"zhTW": "Chinees (traditioneel)",
"es": "Spaans",
"de": "Duits",
"ru": "Russisch",
"pl": "Pools",
"ko": "Koreaans"
},
"time": {
"unit": "Tijdseenheid",
"seconds": "Seconden",
"minutes": "Minuten",
"hours": "Uren",
"days": "Dagen"
},
"download": {
"downloadFile": "Bestand downloaden",
"downloadFolder": "Map downloaden"
}
}

236
frontend/src/i18n/sv-se.json

@ -0,0 +1,236 @@
{
"permanent": "Permanent",
"buttons": {
"shell": "Växla skal",
"cancel": "Avbryt",
"close": "Stäng",
"copy": "Kopiera",
"copyFile": "Kopiera fil",
"copyToClipboard": "Kopiera till urklipp",
"create": "Skapa",
"delete": "Ta bort",
"download": "Ladda ner",
"info": "Info",
"more": "Mer",
"move": "Flytta",
"moveFile": "Flytta fil",
"new": "Nytt",
"next": "Nästa",
"ok": "OK",
"replace": "Ersätt",
"previous": "Föregående",
"rename": "Ändra namn",
"reportIssue": "Rapportera problem",
"save": "Spara",
"search": "Sök",
"select": "Välj",
"share": "Dela",
"publish": "Publisera",
"selectMultiple": "Välj flera",
"schedule": "Schema",
"switchView": "Byt vy",
"toggleSidebar": "Växla sidofält",
"update": "Uppdatera",
"upload": "Ladda upp",
"permalink": "Skapa en permanent länk"
},
"success": {
"linkCopied": "Länk kopierad"
},
"errors": {
"forbidden": "Du saknar rättigheter till detta",
"internal": "Något gick fel",
"notFound": "Det går inte att nå den här platsen."
},
"files": {
"folders": "Mappar",
"files": "Filer",
"body": "Huvud",
"clear": "Rensa",
"closePreview": "Stäng förhands granskningen",
"home": "Hem",
"lastModified": "Senast ändrad",
"loading": "Laddar.....",
"lonely": "Väldigt ensamt här....",
"metadata": "Metadata",
"multipleSelectionEnabled": "Flerval är på",
"name": "Namn",
"size": "Storlek",
"sortByName": "Sortera på namn",
"sortBySize": "Sortera på storlek",
"sortByLastModified": "Sortera på senast ändrad"
},
"help": {
"click": "välj fil eller mapp",
"ctrl": {
"click": "välj flera filer eller mappar",
"f": "öppnar sök",
"s": "Spara en fil eller ladda ner den katalog där du är"
},
"del": "ta bort valda objekt",
"doubleClick": "öppna en fil eller mapp",
"esc": "Rensa markeringen och/eller stänga prompten",
"f1": "denna information",
"f2": "ändra namnet på filen",
"help": "Hjälp"
},
"login": {
"password": "Lösenord",
"passwordConfirm": "Bekräfta lösenord",
"submit": "Logga in",
"createAnAccount": "Skapa ett konto",
"loginInstead": "Du har redan ett konto",
"passwordsDontMatch": "Lösenord matchar inte",
"usernameTaken": "Användarnamn upptaget",
"signup": "Registrera",
"username": "Användarnamn",
"wrongCredentials": "Fel inloggning"
},
"prompts": {
"copy": "Kopiera",
"copyMessage": "Välj var dina filer skall sparas:",
"currentlyNavigating": "För närvarande navigerar du på:",
"deleteMessageMultiple": "Är du säker på att du vill radera {count} filer(na)?",
"deleteMessageSingle": "Är du säker på att du vill radera denna fil/mapp",
"deleteTitle": "Ta bort filer",
"displayName": "Visningsnamn:",
"download": "Ladda ner filer",
"downloadMessage": "Välj format på det du vill lada ner.",
"error": "Något gick fel",
"fileInfo": "Fil information",
"filesSelected": "{count} filer valda.",
"lastModified": "Senast ändrad",
"move": "Flytta",
"moveMessage": "Välj ny plats för din fil (er)/mapp (ar):",
"newDir": "Ny mapp",
"newDirMessage": "Ange namn på din nya mapp.",
"newFile": "Ny fil",
"newFileMessage": "Ange namn på din nya fil.",
"numberDirs": "Antal kataloger",
"numberFiles": "Antal filer",
"replace": "Ersätt",
"replaceMessage": "En av filerna som du försöker överföra är i konflikt på grund av dess namn. Vill du ersätta den befintliga?\n",
"rename": "Ändra namn",
"renameMessage": "Infoga ett nytt namn för",
"show": "Visa",
"size": "Storlek",
"schedule": "Schema",
"scheduleMessage": "Pick a date and time to schedule the publication of this post.",
"newArchetype": "Skapa ett nytt inlägg baserat på en arketyp. Din fil kommer att skapas på innehållsmapp."
},
"settings": {
"instanceName": "Instans namn",
"brandingDirectoryPath": "Sökväg till varumärkes katalog",
"documentation": "dokumentation",
"branding": "Varumärke",
"disableExternalLinks": "Inaktivera externa länkar (förutom dokumentation)",
"brandingHelp": "Du kan skräddarsyr hur din fil hanterar instansen ser ut och känns genom att ändra dess namn, ersätter logo typen, lägga till egna stilar och även inaktivera externa länkar till GitHub.\nMer information om anpassad varumärkes profilering finns i {0}.",
"admin": "Admin",
"administrator": "Administratör",
"allowCommands": "Exekvera kommandon",
"allowEdit": "Ändra, döp om och ta bort filer eller mappar",
"allowNew": "Skapa nya filer eller mappar",
"allowPublish": "Publicera nya inlägg och sidor",
"avoidChanges": "(lämna blankt för att undvika ändringar)",
"changePassword": "Ändra lösenord",
"commandRunner": "Kommando körare",
"commandRunnerHelp": "Här kan du ange kommandon som körs i de namngivna händelserna. Du måste skriva en per rad. Miljövariablerna {0} och {1} kommer att vara tillgängliga, och vara {0} i förhållande till {1}. För mer information om den här funktionen och de tillgängliga miljövariablerna, vänligen läs {2}.",
"commandsUpdated": "Kommandon uppdaterade!",
"customStylesheet": "Anpassad formatmall",
"examples": "Exempel",
"globalSettings": "Globala inställningar",
"language": "Språk",
"lockPassword": "Förhindra att användare kan byta lösenord",
"newPassword": "Ditt nya lösenord",
"newPasswordConfirm": "Bekräfta ditt nya lösenord",
"newUser": "Ny användare",
"password": "Lösenord",
"passwordUpdated": "Lösenord uppdaterat",
"permissions": "Rättigheter",
"permissionsHelp": "Du kan ange att användaren ska vara administratör eller välja behörigheterna individuellt. Om du väljer \"administratör \" kommer alla andra alternativ att kontrolleras automatiskt. Hanteringen av användare är fortfarande ett privilegium för en administratör.\n",
"profileSettings": "Profil inställningar",
"ruleExample1": "förhindrar åtkomst till en dot-fil (till exempel. git,. gitignore) i varje mapp.\n",
"ruleExample2": "blockerar åtkomsten till filen som heter Caddyfilen i roten av scopet.",
"rules": "Regler",
"rulesHelp": "Här kan du definiera en uppsättning regler för godkänna och neka för den här specifika användaren. Den blockerade filen kommer inte upp i listningarna och kommer inte att vara tillgänglig till användaren. Vi stöder regex och sökvägar i förhållande till användarnas omfång.\n",
"scope": "Omfattning",
"settingsUpdated": "Inställning uppdaterad!",
"user": "Användare",
"userCommands": "Kommandon",
"userCommandsHelp": "En utrymmesseparerad lista med tillgängliga kommandon för den här användaren. Exempel:\n",
"userCreated": "Användare skapad",
"userDeleted": "Användare borttagen",
"userManagement": "Användarehantering",
"username": "Användarnamn",
"users": "Användare",
"globalRules": "Det här är en global uppsättning regler för att tillåta och inte tillåta. De gäller för alla användare. Du kan definiera specifika regler för varje användares inställningar för att åsidosätta de här inställningarna.",
"allowSignup": "Tillåt användare att registrera sig",
"createUserDir": "Auto skapa användarens hemkatalog när du lägger till nya användare",
"insertRegex": "Sätt in regex expression",
"insertPath": "Ange sökväg",
"userUpdated": "Användare uppdaterad!",
"userDefaults": "Standard inställning för användare",
"defaultUserDescription": "Detta är standard inställningar för användare.",
"executeOnShell": "Exekvera på skal",
"executeOnShellDescription": "Som standard kör fil bläddraren kommandona genom att anropa deras binärfiler direkt. Om du vill köra dem på ett skal i stället (till exempel bash eller PowerShell), kan du definiera det här med nödvändiga argument och flaggor. Om det är inställt kommer kommandot du kör att läggas till som ett argument. Detta gäller både användar kommandon och händelse krokar.",
"perm": {
"create": "Skapa filer och mappar",
"delete": "Ta bort filer och mappar",
"download": "Ladda ner",
"modify": "Ändra fil",
"execute": "Exekvera kommandon",
"rename": "Byta namn på eller flytta filer och kataloger",
"share": "Dela filer"
}
},
"sidebar": {
"help": "Hjälp",
"login": "Logga in",
"signup": "Registrera",
"logout": "Logga ut",
"myFiles": "Mina filer",
"newFile": "Ny fil",
"newFolder": "Ny mapp",
"settings": "Inställningar",
"siteSettings": "System inställningar",
"hugoNew": "Hugo ny",
"preview": "Visa"
},
"search": {
"images": "Bilder",
"music": "Musik",
"pdf": "PDF",
"types": "Typ",
"video": "Video",
"search": "Sök...",
"typeToSearch": "Skriv för att söka....",
"pressToSearch": "Tryck på enter för att söka..."
},
"languages": {
"ar": "العربية",
"en": "English",
"it": "Italiano",
"fr": "Français",
"pt": "Português",
"ptBR": "Português (Brasil)",
"ja": "日本語",
"zhCN": "中文 (简体)",
"zhTW": "中文 (繁體)",
"es": "Español",
"de": "Deutsch",
"ru": "Русский",
"pl": "Polski",
"ko": "한국어"
},
"time": {
"unit": "Tidsenhet",
"seconds": "Sekunder",
"minutes": "Minuter",
"hours": "Timmar",
"days": "Dagar"
},
"download": {
"downloadFile": "Ladda ner fil",
"downloadFolder": "Ladda ner mapp"
}
}
Loading…
Cancel
Save